U ambonu

Petr Blecha: Cesta skrz skutečnost // Slovo na neděli - 18. 6. 2021

June 18, 2021 Petr Blecha Season 5
U ambonu
Petr Blecha: Cesta skrz skutečnost // Slovo na neděli - 18. 6. 2021
Chapters
U ambonu
Petr Blecha: Cesta skrz skutečnost // Slovo na neděli - 18. 6. 2021
Jun 18, 2021 Season 5
Petr Blecha

O vnitřní proměně, zrání a odpovědnosti se často mluví jako o pohybu ze tmy do světla. Tma a světlo nejsou oddělené, vyskytují se vždy společně. Samo světlo oslepuje a jen směs tmy a světla nám umožňuje vidět. 
U ambonu hovoří Petr Blecha - kněz, farní vikář v Berouně a nemocniční duchovní v FN Motol

Show Notes

O vnitřní proměně, zrání a odpovědnosti se často mluví jako o pohybu ze tmy do světla. Tma a světlo nejsou oddělené, vyskytují se vždy společně. Samo světlo oslepuje a jen směs tmy a světla nám umožňuje vidět. 
U ambonu hovoří Petr Blecha - kněz, farní vikář v Berouně a nemocniční duchovní v FN Motol