U ambonu

Otmar Oliva: Idea, hmota, tvar // Slovo na neděli - 15. 1. 2021

January 15, 2021 Otmar Oliva Season 3
U ambonu
Otmar Oliva: Idea, hmota, tvar // Slovo na neděli - 15. 1. 2021
Chapters
U ambonu
Otmar Oliva: Idea, hmota, tvar // Slovo na neděli - 15. 1. 2021
Jan 15, 2021 Season 3
Otmar Oliva

Každé dílo začíná důvěrou.  Umělec, který je pověřen úkolem, leží u doutnajícího kahanu chrámu, kde je uložena Boží schrána. Volí materiál, se kterým má zkušenost, dává věcem tvar. Říká se, že tím napodobuje Hospodina Stvořitele, protože každé dílo je novou skutečností. 
O díle, inspiraci a materiálu hovoří U ambonu sochař Otmar Oliva, který svým dílem vstoupil do mnoha sakrálních prostorů a vystoupil na některé hory.

Show Notes

Každé dílo začíná důvěrou.  Umělec, který je pověřen úkolem, leží u doutnajícího kahanu chrámu, kde je uložena Boží schrána. Volí materiál, se kterým má zkušenost, dává věcem tvar. Říká se, že tím napodobuje Hospodina Stvořitele, protože každé dílo je novou skutečností. 
O díle, inspiraci a materiálu hovoří U ambonu sochař Otmar Oliva, který svým dílem vstoupil do mnoha sakrálních prostorů a vystoupil na některé hory.